annamayya amrutamaya

ఘనుడాతడెమము కాచుగాక హరి అనిశము మేమిక అతనికే శరణు” ఎవ్వని నాభిని ఈబ్ర్హహ్మాదులు ఎవ్వడు రక్షకుడిన్నిటికి ఎవ్వనిమూలము ఈసచారచరము అవ్వల నివ్వల అతనికేశరణు” పురుషోత్తముడని పోగిడిరేవ్వనిని కరినేవ్వడు గ్రక్కన గాచే ధరనేవ్వడేత్తే దనుజుల పురిగోనే అరుదుగ మేమిక అతనికే శరణు” శ్రీసతి ఎవ్వని చేరివురమునను భాసిల్లెనేవ్వడు పరమంబై దాసుల కోరకై తగు శ్రీవేంకటము ఆశ చూపేనితడు అతనికేశరణు”image

అసలు టపాను చూడండి

ప్రకటనలు